Denne siden er skrevet ut på www.aquaworld.no

Høst og vinterbehandling 1 liter/2pk
1 liter + 2 poser med bakterier
Denne høst og vinterbehandlingen er spesielt formulert for å akselrere nedbrytningen av avfallstoffer i hagedammer. Denne blandingen fra Microbe-Lift bryter altså ned blader, sedimenter og annet organisk materiale gjennom høst og vintermånedene, samtidig som den hjelper hagedammen med å "komme til hektene" til våren. Høst og vinterbehandlingen består av to enheter som tilføres dammen. Den ene enheten er flytende, den andre enheten består av en pose full av avfallsspisende bakterier som overlever selv den kaldeste vinteren i Norge. Papirposen løser seg opp i vannet og slipper ut bakteriene. Disse bakteriene overlever i hagedammen helt til våresesongen tar fatt. Selv om dammen fryser til is!
kr.298,-
Høst og vinterbehandling 1 liter/2pk
Spesifikasjoner: 

 - Biologisk aktivitet selv under 4°C.

-  Dersom dammen fryser til, vil bakteriene fortsette å jobbe igjen straks isen smelter. 

-  Effektivt selv i mørket. (Under snø og is)

-  Hjelper dine fisker med å holde vedlike et sunt imunsystem gjennom vintermånedene. 

-  Gir hagedammen en tjuvstart til våren.

-  Reduserer opphopning av døde blader og organisk materiale under vinteren. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilsett 2 poser med bakterier hver måned ved dammer over 20.000 liter. 
For hagedammer under 20.0000 liter trenger du bare å tilsette 2 papirposer med bakterier måned nr 2.
Tips