Denne siden er skrevet ut på www.aquaworld.no

SK-80 til trådalger
Løser opp og fjerner trådlager
I motsetning til andre trådalgemiddel løser SK-80 opp trådalgene slik at de i stor grad forsvinner av seg selv. I tillegg er middelet så effektivt at du i de fleste tilfeller kun trenger å behandle dammen 2 ganger i året. Beregn 25 gram pr 1000 liter pr behandling. Inneholder 1400 gram
kr.849,-
SK-80 til trådalger

SK-80 er et miljøvennlig granulat som optimaliserer de naturlige prosessene som foregår i alle hagedammer. På denne måten holdes vannet naturlig og fritt for uønsket trådalgevekst.


SK-80 øker oksygeninnholdet i vannet og binder de ekstra næringsstoffene i vannet slik at de ender i filteret der de ikke gjør skade.

SK-80 virker ved vanntemperaturer helt ned til 5 °C.og er helt ufarlig for organismer som bidrar til et godt miljø i hagedammen.

Evt fisk vil også dra nytte av SK-80 og da fargene ofte blir sterkere ved bruk av dette middelet.

SK-80 kan tilsettes direkte i vannet.

Tips